10/05/2018 Thời khóa biểu hệ đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 4A (Học kỳ II năm học 2017-2018)

18/05/2018

Ấn vào để tải về máy THI_KHA_BIU_4A_HC_K_II_1718.xlsx

Nhà trường đã gửi giấy triệu tập nhập học theo địa chỉ thí sinh ghi trên phong bì. Nếu trong trường hợp thất lạc giấy triệu tập nhập học thí sinh vẫn đến làm thủ tục nhập học bình thường vào buổi sáng 8h00 đến 10h30 ngày 19/05/2018 tại phòng A.110 nhà A theo danh sách trúng tuyển đã đăng tải trên Website.

I . CÁC LOẠI GIẤY TỜ PHẢI NỘP VÀO NGÀY NHẬP HỌC:

1.    Giấy báo trúng tuyển (Nếu chưa nhận được, Nhà trường cấp bổ sung ngay tại lúc nhập học);

2.    CMND (bản sao - 05 bản, kèm theo bản chính để đối chiếu);

3.         Bảng điểm Đại học chính quy hoặc tương đương (bản sao công chứng - 01 bản, kèm theo bản chính để đối chiếu);

4.    Bằng tốt nghiệp Đại học chính quy hoặc tương đương (bản sao công chứng - 01 bản, kèm theo bản chính để đối chiếu);

5.    Quyết định cử đi học (áp dụng với thí sinh đang công tác tại các cơ quan, đơn vị);

6.    Giấy khai sinh (bản sao - 02 bản, kèm theo bản chính để đối chiếu);

7.    Đối với thí sinh được hưởng chế độ đối tượng ưu tiên phải nộp minh chứng theo quy định của Bộ GD&ĐT (bản sao công chứng 02 bộ);

8.    Túi hồ sơ có lý lịch dán ảnh, đóng dấu xác nhận của địa phương (01 túi) và 06 ảnh 3×4;

9.     Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự từ địa phương về trường (đối với nam): Giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự, Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt;

10.  Giấy chuyển sinh hoạt Đoàn (sổ Đoàn viên), giấy chuyển sinh hoạt Đảng (nếu có);

II. HỌC PHÍ, CÁC KHOẢN THU HỘ: (Thu ngay vào ngày nhập học)

1.    Học phí học kỳ II năm học 2017-2018 (tạm thu):                     3.370.000đ

2.    Các khoản thu hộ:

2.1.   Bảo hiểm thân thể (toàn khóa):                                              80.000đ/1 HV;

2.2.   Mở tài khoản cho học viên qua thẻ liên kết ATM                   50.000đ/1 HV.

Tổng thu:                                                                  3.500.000đ

            Yêu cầu thí sinh chuẩn bị các loại giấy tờ trên và đến nhập học đúng ngày ghi trên Giấy báo trúng tuyển. Nếu chưa hoàn thiện hồ sơ nhập học, thí sinh nộp bổ sung từ ngày 21/05/2018 đến ngày 28/05/2018 tại Phòng Công tác sinh viên. Trường hợp nhập học chậm sau 15 ngày trở lên kể từ ngày nhập học ghi trên giấy báo trúng tuyển, Nhà trường thực hiện theo Quy định hiện hành.

          Ghi chú: Nếu học viên có nhu cầu mua BHYT trước khi nhập học sẽ kê khai theo mẫu trước khi nộp tiền, số tiền thu: 245.700đ (thẻ 6 tháng từ tháng 01/7 đến 31/12/2018) học viên có thẻ năm 2018 nộp bản photo tại bàn thu tiền.

 

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
THỜI KHÓA BIỂU HỆ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 4A
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018
                                 
Lớp Địa điểm học Học phần Số TC Thời gian học Giảng viên Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Hình thức thi Thi lần 1 Thi lần 2 Ghi chú
Buổi Thứ Tiết Ca thi Ngày thi Phòng thi Ca thi Ngày thi
CH4A.TĐ A.603 Tiếng Anh 5 Chiều Thứ 7, CN 6,7,8,9,10 Ngô Thi Hà 19/5/2018 8/7/2018 Viết Ca 2 14/7/2018 A.603 Ca 2 28/7/2018 Lịch thi giữa kỳ :
Ngày : 17/6/2018
Ca thi: 3
Phòng: A.603
A.603 Triết học 3 Sáng Thứ 7, CN 1,2,3,4,5 Lê Thị Thùy Dung 20/5/2018 17/6/2018 Viết Ca 2 23/6/2018 A.603 Ca 2 7/7/2018 Ghép CH4A.TĐ + QM + MT
CH4A.MT A.604 Tiếng Anh 5 Chiều Thứ 7, CN 6,7,8,9,10 Bùi Thị Oanh 19/5/2018 8/7/2018 Viết Ca 2 14/7/2018 A.603 Ca 2 28/7/2018 Lịch thi giữa kỳ :
Ngày : 17/6/2018
Ca thi: 3
Phòng: A.603
A.603 Triết học 3 Sáng Thứ 7, CN 1,2,3,4,5 Lê Thị Thùy Dung 20/5/2018 17/6/2018 Viết Ca 2 23/6/2018 A.603 Ca 2 7/7/2018 Ghép CH4A.TĐ + QM + MT
CH4A.QM A.605 Tiếng Anh 5 Chiều Thứ 7, CN 6,7,8,9,10 Mai Thị Hiền 19/5/2018 8/7/2018 Viết Ca 2 14/7/2018 A.603 Ca 2 28/7/2018 Lịch thi giữa kỳ :
Ngày : 17/6/2018
Ca thi: 3
Phòng: A.603
A.603 Triết học 3 Sáng Thứ 7, CN 1,2,3,4,5 Lê Thị Thùy Dung 20/5/2018 17/6/2018 Viết Ca 2 23/6/2018 A.603 Ca 2 7/7/2018 Ghép CH4A.TĐ + QM + MT
CH4A.T A.606 Tiếng Anh 5 Sáng Thứ 7, CN 1,2,3,4,5 Lưu Thị Bích Phượng 19/5/2018 8/7/2018 Viết Ca 2 14/7/2018 A.606 Ca 2 28/7/2018
Lịch thi giữa kỳ :
Ngày : 17/6/2018
Ca thi: 3
Phòng: A.606

 
A.606 Triết học 3 Chiều Thứ 7, CN 6,7,8,9,10 Lê Thị Thùy Dung 20/5/2018 16/6/2018 Viết Ca 2 23/6/2018 A.606 Ca 2 7/7/2018 Ghép CH4A.T + CH4A.QĐ
CH4A.QĐ A.608 Tiếng Anh 5 Sáng Thứ 7, CN 1,2,3,4,5 Phạm Thị Hồng Quế 19/5/2018 8/7/2018 Viết Ca 2 14/7/2018 A.606 Ca 2 28/7/2018
Lịch thi giữa kỳ :
Ngày : 17/6/2018
Ca thi: 3
Phòng: A.606

 
A.606 Triết học 3 Chiều Thứ 7, CN 6,7,8,9,10 Lê Thị Thùy Dung 20/5/2018 16/6/2018 Viết Ca 2 23/6/2018 A.606 Ca 2 7/7/2018 Ghép CH4A.T + CH4A.QĐ
CH4A.K A.610 Triết học 3 Sáng, Chiều  2,3,4,5,6,7,CN 1,2,3,4,5,
6,7,8,9,10
Nguyễn Thị Luyến 19/5/2018 23/5/2018 Viết Ca 3 29/5/2018 A.610 Ca 2 23/6/2018  
A.610 Tiếng Anh 5 Sáng, Chiều  2,3,4,5,6,7,CN 1,2,3,4,5,
6,7,8,9,10
Đặng Đức Chính 24/5/2018 2/6/2018 Viết Ca 2 6/6/2018 A.610 Ca 2 23/6/2018 Nghỉ CN 27/5
Lịch thi giữa kỳ :
Ngày : 29/5/2018
Ca thi : 2
Phòng : A.610
                                 
Lưu ý:                                
1. Lớp Tiếng Anh CH4A.T và CH4A.QĐ : Sáng ngày 23/6, 24/6 và 7/7 chuyển sang học chiều lần lượt các ngày 30/6, 1/7, 7/7
2. Lớp Tiếng Anh CH4A.MT, CH4A.TĐ, CH4A.QM : Chiều ngày 23/6, 24/6 chuyển sang học sáng lần lượt các ngày 30/6, 1/7
                                 
              Ghi chú:                    
                    1. Việc ra đề thi: Các môn học/ học phần cùng tên môn, cùng mã môn, cùng ca thi, thi chung đề thi ;
                    2. Các Khoa ,Bộ môn phân công giáo viên ra đề thi, chấm thi theo kế hoạch;  
                    3. Phòng Quản trị thiết bị mở cửa, vệ sinh  phòng học để phục vụ các lớp HV thi;  
                    4. Phòng Đào tạo phối hợp với các Khoa, Bộ môn phân công giáo viên coi thi;  
                    5. Thời gian bắt đầu ca thi: - Ca 1: 7h30, Ca 2: 10h00, Ca 3: 13h30 ,Ca 4: 15h30; Ca 5: 17h30;
                    6. Các Khoa, Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm thông báo lịch thi tới học viên;
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

Thông tin liên quan

VIDEO

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt truy cập: 104,723
  • Đang online: 18

Đối tác liên kết1
Tư vấn tuyển sinh