26/03/2018 THỜI KHÓA BIỂU VÀ DANH SÁCH ÔN TẬP KIẾN THỨC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2018

18/05/2018

Thí sinh xem thời khóa biểu và danh sách ở file đính kèm (Ấn để download về máy)

TKB_OTKT_LT_D1.2018k.xlsx

DS_OTKT_LT_D1.2018.xlsx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
THỜI KHÓA BIỂU HỌC ÔN THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 
ĐỢT 1 NĂM 2018
TT Lớp học phần Số buổi Địa điểm học Thời gian học Giảng viên Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc
Thứ Buổi Tiết
1 Toán  5 A.604 2 Tối 11,12,13,14 Đàm Thanh Tuấn 2/4/2018 11/4/2018
4 Tối 11,12,13,14
6 Tối 11,12,13,14
2 Môn cơ sở ngành
 Quản lý đất đai
3 A.604 3 Tối 11,12,13,14 Bùi Nguyễn Thu Hà   Bùi Thị Cẩm Ngọc 3/4/2018 7/4/2018
5 Tối 11,12,13,14
A.106 7 Sáng 2,3,4,5
3 Môn chuyên ngành
Quản lý đất đai
3 A.106 7 Chiều 7,8,9,10 Vũ Thị Thu Hiền             Đỗ Hải Hà 7/4/2018 12/4/2018
A.604 3 Tối 11,12,13,14
5 Tối 11,12,13,14
4 Môn cơ sở ngành
 Công nghệ kỹ thuật môi trường + Quản lý tài nguyên môi trường
3 A.603 3 Tối 11,12,13,14 Lê Thị Thoa 3/4/2018 7/4/2018
5 Tối 11,12,13,14
A.108 7 Sáng 2,3,4,5
5 Môn chuyên ngành
Công nghệ kỹ thuật môi trường
3 A.108 7 Chiều 7,8,9,10 Lê Thu Thủy
Phạm Đức Tiến
7/4/2018 12/4/2018
A.603 3 Tối 11,12,13,14
5 Tối 11,12,13,14
                   
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Thông tin liên quan

VIDEO

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt truy cập: 104,713
  • Đang online: 17

Đối tác liên kết1
Tư vấn tuyển sinh