MẪU PHIẾU ĐKXT ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY SỬ DỤNG KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 12 THPT

01/06/2018

Tài file đăng ký xét tuyển học bạ theo đường link dưới (click vào để tải về)
phieu-dkxt-ket-qua-lop-12.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

(Sử dụng kết quả học tập ở lớp 12 Trung học phổ thông)

Đợt xét tuyển:  .............

                 Xét theo kết quả lớp 12                                                           Xét tuyển thẳng

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. . . . . …. . . . . . . . Giới tính….:…….…………………...

Số CMND:……………………..Ngày cấp:............................Nơi cấp:……………………………..

Ngày sinh: . . …../ . … ./ . . . . . . .   Nơi sinh:. . . . . . . ……….. . . . . . . . . . . . . . . ……………...…..

Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …..………………………...……….

Điện thoại liên lạc : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….

Tên trường THPT (học lớp 10): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Mã:…………...

Tên trường THPT (học lớp 11): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Mã:…………...

Tên trường THPT (học lớp 12): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Mã:…………...

Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3.      Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07.

(khoanh tròn vào khu vực và đối tượng ưu tiên, nếu có)

Tôi đăng ký xét tuyển vào ngành (nguyện vọng đăng ký xếp theo thứ tự trên xuống):

STT

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp môn

Điểm TB Môn 1

……….

Điểm TB Môn 2

……….

Điểm TB Môn 3

……….

Tổng điểm 3 môn

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi rõ tên môn học và số điểm trung bình tương ứng ở lớp 12 theo học bạ tại các cột Môn 1, 2, 3

Vào thời điểm nộp hồ sơ này, tôi:
-  Đã có giấy chứng nhận TN tạm thời hoặc bằng TN:

  •  Chưa có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Tôi sẽ nộp bổ sung giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trước khi kết thúc thời hạn nộp hồ sơ ĐKXT:   

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng. Nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin nêu trên./.

                                                          .............................., ngày .........tháng........năm 2018

                                                                                 Thí sinh đăng ký xét tuyển

                                                                                           (ký ghi rõ họ tên)

 

 

Tài file theo đường link
phieu-dkxt-ket-qua-lop-12.doc

Thông tin liên quan

VIDEO

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt truy cập: 129,556
  • Đang online: 14

Đối tác liên kết1
Tư vấn tuyển sinh