MẪU PHIẾU ĐKXT ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY - Sử dụng kết quả thi THPTQG 2018

16/05/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

(Sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018)

Đợt xét tuyển: .............

Họ và tên thí sinh: …………………………………… Giới tính:…………. ….........

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………...………………….............

Số báo danh (trong kỳ thi THPT quốc gia):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã ĐKXT:

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển: ....................................................................................

.................................................................................Số điện thoại:  ......................................

Email: ………………………………………………………………………………...

Chế độ ưu tiên:        Khu vực tuyển sinh:       Đối tượng ưu tiên tuyển sinh

Chế độ ưu tiên có thay đổi so với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia: 

Đăng ký xét tuyển vào:

Mã trường

 

 

 

Tên trường: ………………………………………..

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)

STT

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp môn

Điểm

Môn 1

……….

Điểm Môn 2

……….

Điểm Môn 3

……….

Tổng điểm 3 môn

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thí sinh lưu ý: ghi rõ tên môn, số điểm tương ứng với từng môn và tổng điểm 3 môn.                

                                                                     ..........., ngày     tháng       năm 2018

                                                                                  NGƯỜI ĐĂNG KÝ

                                                                                    (ký, ghi rõ họ tên)

FILE ĐÍNH KÈM: 

phieu-dkxt-ket-qua-thi-thpt.docx

Thông tin liên quan

VIDEO

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt truy cập: 129,555
  • Đang online: 14

Đối tác liên kết1
Tư vấn tuyển sinh