Chuyển tới nội dung

Quản lý biển

Chương trình đào tạo hệ đại học chính quy ngành Quản lý Biển

Chương trình đào tạo hệ đại học chính quy ngành Quản lý Biển

12.01.2020
Nhằm mục đích đào tạo ra nhiều cử nhân trình độ đại học về quản lý biển, bao gồm vùng...
Xem tiếp →
Quản lý Biển: Ngành truyền thống của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Quản lý Biển: Ngành truyền thống của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

12.01.2020
Là lĩnh vực tập trung khá đông các cơ quan, tổ chức ở các ngành khác nhau, lĩnh vực bảo vệ...
Xem tiếp →