Thông báo: Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019

04/07/2019

Căn cứ Quyết định số 4115/QĐ-TĐHHN ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Ban hành quy định tổ chức các kỳ thi tuyển sinh tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019.

Chi tiết xem tại website:

 http://hunre.edu.vn/hre/Thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-dot-2-nam-2019-t4398-17836.html

Thông tin liên quan

VIDEO

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt truy cập: 135,998
  • Đang online: 11

Đối tác liên kết1
Tư vấn tuyển sinh