TIN QUAN TRỌNG :Hướng dẫn Công tác tuyển sinh Đại học chính quy năm 2018

17/07/2018

Link tải các mẫu phiếu để đkxt:

 

MẪU CAM KẾT NỢ CNTN
drive.google.com/file/d/1-A67ELg8oFg6MlJ5wRjjNlyv8AOZRjRI/view

 

 

PHIẾU ĐKXT THEO KẾT QUẢ HỌC BẠ 12 THPT

drive.google.com/file/d/1C2_DcTe236Ef7M31zUPENms22Wv_abBN/view

 

 

PHIẾU ĐKXT THEO KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA

drive.google.com/file/d/1z1W6yY3EGzmdrQUhkBgOxUT1mELVb-0x/view

 

 

HƯỚNG DẪN
Công tác tuyển sinh Đại học chính quy năm 2018

tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

     Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hướng dẫn Công tác tuyển sinh Đại học chính quy năm 2018 đối với thí sinh đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào Trường như sau:

I.    Thông tin các ngành đào tạo, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển:

                 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI (MÃ: DMT)

Chỉ tiêu tuyển sinh: Trụ sở chính 2.440 chỉ tiêu

STT

Tên  ngành

Mã ngành

Mã môn xét tuyển

Chỉ tiêu xét theo

Kết quả Thi THPT

Kết quả học bạ lớp 12

Đại học chính quy

1590

850

I

Nhóm ngành III

140

150

1

Kế toán

7340301

A00, A01, B00, D01

100

100

2

Luật

7380101

A00, A01, B00, D01

20

20

3

Quản trị kinh doanh

7340101

A00, A01, B00, D01

20

30

II

Nhóm ngành IV

140

80

4

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

7440298

A00, A01, B00, D01

40

20

5

Khí tượng và khí hậu học

7440221

A00, A01, B00, D01

40

20

6

Khí tượng thủy văn biển

7440299

A00, A01, B00, D01

20

20

7

Thủy văn học

7440224

A00, A01, B00, D01

40

20

III

Nhóm ngành V

550

220

8

Khoa học đất

7620103

A00, A01, B00, D01

20

20

9

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510406

A00, A01, B00, D01

200

70

10

Công nghệ thông tin

7480201

A00, A01, B00, D01

250

60

11

Kỹ thuật địa chất

7520501

A00, A01, B00, D01

20

20

12

Kỹ thuật trắc địa bản đồ

7520503

A00, A01, B00, D01

60

50

IV

Nhóm ngành VII

760

400

13

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

A00, A01, B00, D01

150

100

14

Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên

7850102

A00, A01, B00, D01

60

60

15

Quản lý biển

7850199

A00, A01, B00, D01

20

20

16

Quản lý đất đai

7850103

A00, A01, B00, D01

250

100

17

Quản lý tài nguyên nước

7850198

A00, A01, B00, D01

50

50

18

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

A00, A01, B00, D01

230

70

II.                        Phân hiệu tại tỉnh Thanh Hóa: 250 chỉ tiêu

STT

Tên  ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu xét theo

I.1

Khối ngành III

Kết quả Thi THPT

Kết quả học bạ lớp 12

1

Kế toán

7340301PH

A00, A01, B00, D01

30

70

I.3.

Khối ngành V

 

 

1

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510406PH

A00, A01, B00, D01

15

35

2

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

7520503PH

A00, A01, B00, D01

15

35

I.4.

Khối ngành VII

 

 

4

Quản lý đất đai

7850103PH

A00, A01, B00, D01

15

35

 

- Thí sinh sử dụng 01 trong 04 tổ hợp môn xét tuyển sau:

+ Tổ hợp A00: Toán, Lý, Hóa            + Tổ hợp A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

+ Tổ hợp B00: Toán, Hóa, Sinh         + Tổ hợp D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Nhà trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ và điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia để xét tuyển;

- Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở lớp 12 THPT, Nhà trường xét tuyển thẳng đối với các thí sinh tốt nghiệp tại các trường THPT chuyên trực thuộc tỉnh, thành phố đã đủ điều kiện ĐKXT và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

II. Điều kiện, phương thức xét tuyển, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

1. Điều kiện xét tuyển

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học. Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định của Bộ GDĐT;

2. Phương thức xét tuyển, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Nhà trường tổ chức xét tuyển theo 01 trong 02 phương thức:

a. Sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 để xét tuyển

- Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến hai chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

- Điểm xét tuyển của thí sinh không thấp hơn 13,0

- Điểm xét tuyển của thí sinh được xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo từng ngành đào tạo. Trường hợp nhiều thí sinh có tổng điểm 3 môn bằng nhau trong cùng tổ hợp thì điểm xét tuyển sẽ lấy từ cao xuống thấp của môn Toán.

b. Sử dụng kết quả học tập ở lớp 12 THPT để xét tuyển

- Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình các môn học năm lớp 12 theo thang điểm 10 đối với từng môn học của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến hai chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

- Điểm xét tuyển của thí sinh không thấp hơn 18,0;

- Điểm xét tuyển của thí sinh được xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo từng ngành đào tạo. Trường hợp nhiều thí sinh có tổng điểm 3 môn bằng nhau trong cùng tổ hợp thì điểm xét tuyển sẽ lấy từ cao xuống thấp của môn Toán.

III. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

1. Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực

- Đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên được xác định theo Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy.

- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai nhóm khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10.

2. Hồ sơ để được hưởng ưu tiên theo đối tượng:

- Bản sao Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên;

- Đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số, giấy chứng nhận để hưởng đối tượng ưu tiên 01 là bản sao giấy khai sinh trên đó ghi rõ dân tộc thuộc dân tộc thiểu số và hộ khẩu thường trú hoặc giấy tờ hợp pháp minh chứng thí sinh có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng (tính đến ngày thi đầu tiên của Kỳ thi THPT Quốc gia) tại Khu vực 1 trong thời gian học THPT.

- Đối với thí sinh thuộc đối tượng người có công với cách mạng hoặc con của người có công với cách mạng, giấy chứng nhận để hưởng ưu tiên là bản sao Quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với người có công của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Thí sinh xuất trình bản chính của các giấy tờ nói trên khi làm thủ tục nhập học.

IV. Tổ chức đăng ký xét tuyển:

1. Tổ chức xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia đợt 1

- Thí sinh đồng thời đăng ký dự thi THPT Quốc gia và đăng ký xét tuyển đại học bằng phiếu ĐKXT theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo của địa phương tại các điểm nhận hồ sơ ĐKXT (Trường THPT) từ ngày 01/04/2018 đến 20/04/2018;

- Nhà Trường điều chỉnh, công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trang thông tin điện tử của Trường trước ngày 19/07/2018 (nếu có);

- Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến từ ngày 19/07/2018 đến 17h00 ngày 26/07/2018;

- Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT tại các điểm thu nhận hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 19/07/2018 đến 17h00 ngày 28/07/2018;

- Nhà trường tổ chức xét tuyển cho các thí sinh ĐKXT và công bố kết quả trước 17h00 ngày 06/08/2018.

- Thí sinh xác nhận nhập học trước 17h00 ngày 12/8/2018

- Thời gian nhập học: dự kiến ngày 12/08/2018.

2. Tổ chức xét tuyển theo kết quả học tập ở lớp 12 THPT đợt 1

- Thời giạn nhận hồ sơ ĐKXT: từ ngày 01/07/2018 đến 17h00 ngày 30/07/2018

- Nhà trường tổ chức xét tuyển cho các thí sinh ĐKXT và công bố kết quả trước 17h00 ngày 01/08/2018.

Thời gian xác nhận nhập học trước 17h00 ngày 12/8/2018

Thời gian nhập học: dự kiến ngày 12/08/2018.

- Nhà trường nhận hồ sơ ĐKXT theo 02 hình thức:

+ ĐKXT trực tiếp tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Số 41A, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

+ ĐKXT qua bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát bảo đảm

- Hồ sơ ĐKXT gồm:

+ 01 phiếu ĐKXT có ghi rõ đợt xét tuyển, điền đầy đủ các thông tin trên phiếu và có chữ ký của thí sinh (mẫu đơn ĐKXT có kèm theo)

+ 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh;

+ 01 bản sao bản sao có công chứng học bạ THPT;

+ 01 bản sao bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc Chứng nhận tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2018);

+ Nếu thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh, cần nộp thêm bản sao các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên;

- Lưu ý: Thí sinh tốt nghiệp tại các trường chuyên THPT trực thuộc tỉnh, thành phố có tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp dùng để đăng ký theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở lớp 12 THPT (Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Lý, Tiếng Anh hoặc Toán, Hóa, Sinh hoặc Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực không nhỏ hơn 18,0 được xét tuyển thẳng.

V. Lệ phí ĐKXT và phương thức thanh toán

1. Lệ phí ĐKXT

Mức lệ phí: 30.000 đồng/hồ sơ (Ba mươi nghìn đồng/hồ sơ).

2. Phương thức thanh toán

- Đối với ĐKXT qua bưu điện, thí sinh nộp lệ phí kèm theo hồ sơ ĐKXT. Thí sinh không bỏ tiền lệ phí ĐKXT vào phòng bì chứa hồ sơ ĐKXT, tiền lệ phí ĐKXT được Bưu điện thu riêng.

- Đối với ĐKXT trực tiếp, thí sinh nộp lệ ĐKXT phí tại Trường.

VI. Tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm 2018: ĐKXT sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 và ĐKXT sử dụng kết quả học tập ở lớp 12 THPT

a. Đợt 2 (tổ chức ĐKXT nếu còn chỉ tiêu)

- Thời giạn nhận hồ sơ ĐKXT: từ ngày 14/08/2018 đến 17h00 ngày 20/08/2018;

- Thời gian xét tuyển và công bố kết quả: dự kiến trước 17h00 ngày 22/08/2018;

- Thời gian xác nhận nhập học trước 17h00 ngày 26/8/2018

- Thời gian nhập học: dự kiến ngày 26/08/2018.

b. Đợt 3 (tổ chức ĐKXT nếu còn chỉ tiêu)

- Thời giạn nhận hồ sơ ĐKXT: từ ngày 28/08/2018 đến ngày 04/09/2018;

- Thời gian xét tuyển và công bố kết quả: dự kiến trước 17h00 ngày 06/09/2018

- Thời gian xác nhận nhập học trước 17h00 ngày 12/09/2018

- Thời gian nhập học: dự kiến ngày 12/09/2018.

      Sau 03 đợt ĐKXT, Nhà trường sẽ thông báo tổ chức ĐKXT bổ sung nếu còn chỉ tiêu.

VI   Xác nhận nguyện vọng học tại trường đối với các thí sinh ĐKXT sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

- Thí sinh trúng tuyển ở từng đợt xét tuyển phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi trong thời hạn quy định qua 02 phương thức:

+ Nộp trực tiếp tại Trường (phòng 110 – Nhà A);

+ Nộp qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát bảo đảm theo địa chỉ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Số 41A, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (thời gian gửi tới Trường được tính ngày theo dấu bưu điện).

+ Thời hạn nộp Giấy chứng nhận kết quả thi:

ĐKXT đợt 1: trước 17h00 ngày 12/08/2018;

ĐKXT đợt 2: dự kiến trước 17h00 ngày 26/8/2018;

ĐKXT đợt 3: dự kiến trước 17h00 ngày 12/09/2018;

- Thí sinh thuộc diện “ưu tiên xét tuyển” theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh cần nộp bổ sung:

+   Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển theo mẫu quy định tại Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2018;

+   Bản chính của một trong các giấy chứng nhận sau: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật.

+   Thời hạn nộp bản chính các chứng nhận tương ứng với chế độ tuyển thẳng: trước ngày 23/07/2018

- Quá thời hạn quy định ở trên những thí sinh không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi hoặc các chứng nhận tương ứng với chế độ tuyển thẳng thì được xem như từ chối nhập học tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

VIII. Chính sách tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

1.  Đối tượng được xét tuyển thẳng vào đại học

Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học.

* Người đã trúng tuyển vào trường, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khỏe, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại trường trước đây đã trúng tuyển. Nếu việc học bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức.

Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh. Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế nếu chưa tốt nghiệp THPT sẽ được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp THPT.

* Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp trung học phổ thông được xét tuyển thẳng vào đại học với ngành học phù hợp với môn thi:

TT

Môn thi

học sinh giỏi

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

1

Địa lý

Thủy văn học

7440224

3

Kỹ thuật địa chất

7520501

3

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

7520503

3

Quản lý biển

7850199

3

Khí tượng thủy văn biển

7440299

3

Quản lý tài nguyên nước

7850198

3

2

Tin học

Công nghệ thông tin

7480201

3

3

Hóa học

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510406

3

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

3

4

Sinh học

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510406

3

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

3

* Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào đại học theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải. Cụ thể các ngành xét tuyển thẳng như sau:

STT

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

1

Khí tượng và Khí hậu học

7440221

3

2

Thủy văn học

7440224

3

3

Khoa học đất

7620103

3

4

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510406

3

5

Công nghệ thông tin

7480201

3

6

Kỹ thuật địa chất

7520501

3

7

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

7520503

3

8

Quản lý đất đai

7850103

3

9

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

3

10

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

7440298

3

11

Khí tượng thủy văn biển

7440299

3

12

Quản lý tài nguyên nước

7850198

3

13

Quản lý biển

7850199

3

Lưu ý: Sau khi có thông báo trúng tuyển của Trường, thí sinh phải nộp bản chính giấy chứng nhận đoạt giải để xác nhận nhập học trong thời gian quy định (thời gian tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh).

* Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ/TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ;

Điều kiện về học lực: Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên và tốt nghiệp trung học phổ thông được xét tuyển thẳng vào đại học. Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội quy định. Cụ thể các ngành xét tuyển thẳng như sau:

STT

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

1

Khí tượng và Khí hậu học

7440221

3

2

Thủy văn học

7440224

3

3

Quản lý biển

7850199

3

4

Khí tượng thủy văn biển

7440299

3

5

Kỹ thuật địa chất

7520501

3

6

Khoa học đất

7620103

3

7

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

7440298

3

* Thí sinh là tốt nghiệp tại các trường chuyên THPT trực thuộc tỉnh, thành phố có tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp dùng để đăng ký theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở lớp 12 THPT(Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Lý, Tiếng Anh hoặc Toán, Hóa, Sinh hoặc Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực không nhỏ hơn 18,0 được xét tuyển thẳng.

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia muốn đăng ký vào những ngành khác sẽ do Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào môn thi, lĩnh vực đoạt giải xem xét và quyết định.

2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển vào đại học

Nhà trường ưu tiên xét tuyển vào Đại học chính quy đối với các thí sinh đáp ứng đầy đủ những điều kiện sau:

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học, nếu có kết quả thi THPT quốc gia có tổng điểm 3 môn dùng để xét tuyển cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực không nhỏ hơn 15,0 thì Hiệu trưởng nhà Trường xem xét, quyết định cho vào học;

+ Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Cụ thể các môn đoạt giải và ngành ưu tiên xét tuyển như sau:

TT

Môn thi học sinh giỏi

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

1

Địa lý

Thủy văn học

7440224

3

Kỹ thuật địa chất

7520501

3

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

7520503

3

Quản lý biển

7850199

3

Khí tượng thủy văn biển

7440299

3

Quản lý tài nguyên nước

7850198

3

2

Tin học

Công nghệ thông tin

7480201

3

3

Hóa học

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510406

3

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

3

4

Sinh học

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510406

3

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

3

+ Thí sinh đoạt giải cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia. Cụ thể các ngành ưu tiên xét tuyển như sau:

STT

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

1

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510406

3

2

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

3

3

Công nghệ thông tin

7480201

3

4

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

7440298

3

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia muốn đăng ký vào những ngành khác sẽ do Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào môn thi, lĩnh vực đoạt giải xem xét và quyết định.

4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học

- Thời gian nhận hồ sơ từ các sở GDĐT: Trước ngày 01/06/2018

- Thời gian tổ chức xét tuyển: Trước ngày 15/07/2018.

Đối với thí sinh tốt nghiệp tại tại các trường chuyên THPT trực thuộc tỉnh, thành phố đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường (hoặc qua bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát bảo đảm) từ ngày 23/07/2018 đến 17h00 ngày 30/07/2018 và các đợt bổ sung (nếu có).

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin, tư vấn tuyển sinh của Trường:

(024) 38370598, số máy lẻ 404;

0978 136 923; 0984 602 628; 01868300488.

Thông tin chi tiết về tuyển sinh được cập nhật trên

Website: http://hunre.edu.vn/hre/d4398

Facebook chính thức: https://www.facebook.com/FanpageHunre/

 

CÁC MẪU PHIẾU ĐÍNH KÈM:

 

MẪU CAM KẾT NỢ CNTN
drive.google.com/file/d/1-A67ELg8oFg6MlJ5wRjjNlyv8AOZRjRI/view

 

 

PHIẾU ĐKXT THEO KẾT QUẢ HỌC BẠ 12 THPT

drive.google.com/file/d/1C2_DcTe236Ef7M31zUPENms22Wv_abBN/view

 

 

PHIẾU ĐKXT THEO KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA

drive.google.com/file/d/1z1W6yY3EGzmdrQUhkBgOxUT1mELVb-0x/view

Thông tin liên quan

VIDEO

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt truy cập: 104,693
  • Đang online: 13

Đối tác liên kết1
Tư vấn tuyển sinh