TỔNG HỢP DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2019 THEO KẾT QUẢ LỚP 12 THPT

06/08/2019

I. TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 - GIAI ĐOẠN 1 ( NỘP HỒ SƠ ĐKXT TRƯỚC 03/07/2019): 

a. Danh sách 56 Thí sinh trúng tuyển đã tốt nghiệp THPT trước năm 2019 xem tại:

hunre.edu.vn/hre/vn/upload/info/attach/15623137746232_Q_DS_TRUNG_TUYEN_GD1_D1_19_2Signed.pdf

http://hunre.edu.vn/hre/vn/upload/info/attach/15631550804721_Q__BS_Trng_tuyn_gd1d1_19_buu_dienSigned.pdf

b. Danh sách 228 Thí sinh trúng tuyển tốt nghiệp THPT năm 2019 xem tại:

hunre.edu.vn/hre/vn/upload/info/attach/15648468611681_DS_GD1_228.pdf

 

II. TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 - GIAI ĐOẠN 2 (NỘP HỒ SƠ ĐKXT TỪ 03/07/2019 - 30/07/2019): 

a. Danh sách 1569 Thí sinh trúng tuyển xem tại:

hunre.edu.vn/hre/vn/upload/info/attach/15648842000523_DS__GD_2_1569.pdf

b.Thí sinh gửi hồ sơ ĐKXT qua đường Bưu điện đến muộn có dấu hợp lệ tính đến 30/07:

 (DANH SÁCH CẬP NHẬT SAU...)

Nhà trường đã gửi giấy báo theo đường bưu điện cho tất cả các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển. Trong trường hợp do bưu điện gửi chậm thí sinh chưa nhận được giấy báo vẫn tới làm thủ tục nhập học bình thường và sẽ được cấp lại giấy báo trực tiếp khi đến nhập học. Thời hạn cuối cùng để nhập học cho tất cả thí sinh trúng tuyển Đợt 1 là trước 17h00 ngày 15/08/2019. Thủ tục nhập học thí sinh xem tại link dưới:

http://hunre.edu.vn/hre/HuoNG-DaN-THu-TuC-CHO-THi-SINH-TRuNG-TUyeN-XaC-NHaN-NHaP-HoC-Va-NHaP-HoC-t4398-17943.html

 

(THÍ SINH ẤN VÀO LINK ĐỂ XEM HOẶC XEM THEO FILE ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚI, NÊN XEM TRÊN MÁY TÍNH VÀ ẤN TỔ HỢP CTRL + F ĐỂ TRA CỨU CHÍNH XÁC THEO HỌ VÀ TÊN, LƯU Ý XEM CHÍNH XÁC THEO GIAI ĐOẠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN)

 

 http://hunre.edu.vn/hre/ToNG-HoP-DANH-SaCH-TRuNG-TUyeN-daI-HoC-CHiNH-QUy-doT-1-NaM-2019-THEO-KeT-QUa-LoP-12-THPT--t4398-17995.html

Thông tin liên quan

VIDEO

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt truy cập: 136,015
  • Đang online: 12

Đối tác liên kết1
Tư vấn tuyển sinh