web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Học phí
Học phí

Học phí

22.06.2020

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy và lộ trình tăng học phí tối đa từng năm:

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy và lộ trình tăng học phí tối đa từng năm:

-  Học phí dự kiến: 297.000 đ/ Tín chỉ đối với nhóm ngành kinh tế

-  Học phí dự kiến: 354.500 đ/ Tín chỉ đối với nhóm ngành khác

Lộ trình tăng học phí tối đa tới năm 2022 theo nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015.