web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Chương trình dạy học ngành Bất động sản năm 2021
Chương trình khung và lịch học

Chương trình dạy học ngành Bất động sản năm 2021

16.08.2021

Đào tạo cử nhân có trình độ đại học có kiến thức và kỹ năng, có đủ năng lực và trình độ để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về bất động sản; có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm công dân; có thái độ lao động nghiêm túc và đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc trong dịch vụ và kinh doanh bất động sản; có khả năng tự học, tự nghiên cứu để tự nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cách mạng khoa học công nghệ.

Chương trình học xem chi tiết tại file đính kèm


Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác