web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ năm 2021
Chương trình khung và lịch học

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ năm 2021

16.08.2021

Chương trình nhằm mục tiêu đào tạo kỹ sư Trắc địa và Bản đồ, có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, đáp ứng nhu cầu lao động có trình độ kỹ thuật cao của đất nước.

Các mục tiêu cụ thể như sau:

- Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Có các kiến thức kỹ thuật cơ sở ngành và chuyên ngành giúp đủ năng lực phát hiện, giải quyết cac vấn đề liên quan đến thiết kế và thi công trong các công trình Trắc địa và Bản đồ, có tính sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp, có khả năng tự học và tự nghiên cứu.

- Có kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc nhóm đủ để làm việc trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hoá.

- Có hiểu biết về kinh tế, chính trị; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo để đống góp hữu hiện vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng.

Chương trình học xem chi tiết tại file đính kèm


Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác