web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Các thông tin tuyển sinh năm 2021
Tổ chức tuyển sinh

Các thông tin tuyển sinh năm 2021

16.02.2021

1. Tuyển sinh chính quy trình độ đại học
1.1. Đối tượng tuyển sinh:

- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo
dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp
(trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT
phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của
Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình
THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương
đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi
chung là tốt nghiệp THPT).
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật
được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong
sinh hoạt và học tập thì Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành
học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.
1.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong phạm vi toàn quốc
1.3. Phương thức tuyển sinh: Nhà trường xét tuyển theo 04 phương thức:

- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của
Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Phương thức 2: Xét tuyển đặc cách theo quy định của Trường Đại học Tài
nguyên và Môi trường Hà Nội.
+ Thí sinh tốt nghiệp tại các Trường chuyên THPT.
+ Thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL IBT 64/120 điểm
hoặc IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương do cơ quan quốc tế có thẩm quyền cấp
còn thời hạn hiệu lực sử dụng tính đến thời điểm nộp hồ sơ ĐKXT.
+ Thí sinh tốt nghiệp THPT và đạt học lực giỏi 3 năm THPT: Lớp 10, lớp 11, học
kỳ 1 lớp 12.
- Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
- Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (kết quả Học bạ
THPT): Kết quả học tập trung bình cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 theo tổ hợp môn
 

Bài viết khác