web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Chính sách ưu tiên
Chính sách ưu tiên

Chính sách ưu tiên

22.06.2020

Đối tượng được ưu tiên xét tuyển

Đối tượng được ưu tiên xét tuyển

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp THPT, nếu không sử dụng quyền xét tuyển thẳng và có kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả Học bạ THPT đáp ứng tiêu chí đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo ngành đào tạo có nguyện vọng đăng ký xét tuyển tại trường thì Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho vào học.

Đối tượng được xét tuyển thẳng

- Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT;

- Người đã trúng tuyển vào các trường, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại trường trước đây đã trúng tuyển. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được xét tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị đại học để ôn tập trước khi vào học chính thức;

- Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT thì được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế nếu chưa tốt nghiệp THPT sẽ được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp THPT;

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào các ngành: 

TT

Môn đạt giải học sinh giỏi QG

Ngành xét tuyển

Ghi chú

1

Địa lý

Thủy văn học

 

Theo quy định của BGD&ĐT

2

Tin học

Công nghệ thông tin

3

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

4

Sinh học

Sinh học ứng dụng

5

Toán

Vật lý

Hóa học

Ngữ văn

Lịch sử

 

 

Tất cả các ngành

Hiệu trưởng căn cứ môn thí sinh đoạt giải để xét tuyển thẳng vào ngành phù hợp với nguyện vọng ĐKXT

- Thísinhđoạtgiải nhất,nhì, batrong Cuộcthikhoahọc, kỹthuậtcấp quốcgia,đã tốt nghiệp THPT, Hiệu trưởng xem xét và quyết định được xét tuyển thẳng vào đại học theo ngành phù hợp với nội dung đề tài, lĩnh vực dự thi thí sinh đã đoạt giải;

- Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam: Hiệu trưởng căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt quy định tại Điều 6 Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam của Bộ trưởng Bộ GDĐT để xem xét, quyết định cho vào học;

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 03 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020; thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

 Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 (một) năm học trước khi vào học chính thức.

 Người đoạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN thi tay nghề quốc tế, nếu bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được tuyển thẳng vào trường;