web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Chương trình đào tạo ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững năm 2021
Chương trình khung và lịch học

Chương trình đào tạo ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững năm 2021

16.08.2021

Chương trình đào tạo ngành BĐKH&PTBV đã được thiết kế lồng ghép đào tạo kiến thức chuyên môn sâu về BĐKH&PTBV, gắn với rèn luyện phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.  Dựa trên cơ sở tham khảo ý kiến của các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng và bối cảnh thực tế của xã hội, Chương trình đào tạo của Bộ môn được cập nhật 2 năm 1 lần về chương trình, nội dung, phương pháp nhằm đáp ứng nhu cầu thay đổi của xã hội và mong đợi của người học. Thông qua những trải nghiệm từ các đợt thực tập, thực tế trong quá trình học tại Nhà trường, kết hợp với các buổi thực hành, xử lý, giải quyết các tình huống thực tế được thiết kế trong từng môn học, sinh viên sẽ được trang bị những kỹ năng cần thiết để đảm nhận các công việc trong tương lai.

Chươg trình học xem chi tiết tại file đính kèm 


Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác