web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin năm 2021
Chương trình khung và lịch học

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin năm 2021

17.08.2021

Chương trình đào tạo đại học ngành công nghệ thông tin đào tạo cử nhân Công nghệ thông tin có kiến thức cơ sở, chuyên môn và kỹ năng thực hành về công nghệ thông tin; có kiến thức và năng lực vững vàng để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về công nghệ thông tin; có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm công dân; có thái độ lao động nghiêm túc và đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc trong dịch vụ về công nghệ thông tin; có khả năng tự học, tự nghiên cứu để tự nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cách mạng khoa học công nghệ.

Chi tiết chương trình học xem tại file đính kèm.


Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác