web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Chương trình đào tạo ngành Kế toán năm 2021
Nhóm ngành Kinh tế - Xã hội

Chương trình đào tạo ngành Kế toán năm 2021

16.08.2021

Chương trình đào tạo cử nhân Kế toán nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực kế toán theo hướng chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, người học có:

- Phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức, sức khoẻ tốt,trách nhiệm với xã hội.

- Có kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội.

- Nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về cơ sở ngành và chuyên ngành.

- Thiết kế và điều hành hệ thống kế toán trong các đơn vị kế toán; có tư duy độc lập.

- Năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc và có khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc.


Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác