web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Chương trình đào tạo ngành Khí tượng và khí hậu học năm 2021
Chương trình khung và lịch học

Chương trình đào tạo ngành Khí tượng và khí hậu học năm 2021

16.08.2021

Trang bị cho sinh viên kiến thức đại cương, cơ bản, cơ sở và nghiệp vụ chuyên ngành về Khí tượng, Khí hậu để làm việc tại các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy, quản lý nhà nước, dịch vụ, tư vấn trong các lĩnh vực có liên quan đến khí tượng và khí hậu học...

Chương trình học xem chi tiết tại file đính kèm 


Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác