web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ
Chương trình khung và lịch học

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

11.08.2021

Đào tạo cử nhân ngành Trắc địa - Bản đồ có kiến thức,kỹ năng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; có năng lực dẫn dắt chuyên môn về Trắc địa - Bản đồ xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền, đặc biệt là các vấn đề trong lĩnh vực tài nguyên môi trườngdưới tác động của biến đổi khí hậu; Có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học; Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao; Có tác phong làm việc chuyên nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Chi tiết chươn trình học xem tại file đính kèm


Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác