web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Chương trình đào tạo ngành Logistic và Quản trị chuỗi cung ứng năm 2021
Chương trình khung và lịch học

Chương trình đào tạo ngành Logistic và Quản trị chuỗi cung ứng năm 2021

16.08.2021

Sinh viên được trang bị những kiến thức chuyên sâu về Logistics và quản lý chuỗi cung ứng để tiếp cận và giải quyết các vấn đề liên quan đến Logistics và quản lý chuỗi cung ứng nói riêng, kinh doanh quốc tế nói chung; tham gia các hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng quốc gia, khu vực và toàn cầu. Chương trình cũng trang bị cho sinh viên các kiến thức cần thiết nhằm phát triển các kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả ở cấp độ chiến lược, chiến thuật và hoạt động để quản lý dòng vật chất, cũng như dòng thông tin trong chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, sinh viên còn được tích luỹ các kỹ năng về tư duy phân tích logic, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, văn hóa, đạo đức kinh doanh… giúp sinh viên có khả năng hoạch định tốt các chiến lược kinh doanh quốc tế, thiết lập phương án kinh doanh quốc tế hiệu quả, nghiên cứu thị trường nước ngoài, hiểu biết về luật pháp và thông lệ quốc tế, tham gia đàm phán ký kết hợp đồng, quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chương trình học xem chi tiết tại file đính kèm 


Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác