web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Chương trình đào tạo ngành Marketing năm 2021
Chương trình khung và lịch học

Chương trình đào tạo ngành Marketing năm 2021

14.08.2021

Đào tạo cử nhân Marketing có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có kiến thức và kỹ năng cơ bản, chuyên sâu về marketing; có khả năng ứng dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để thực hiện các công việc trong ngành marketing, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của nền kinh tế; đồng thời có năng lực tự chủ tự chịu trách nhiệm và có khả năng học tập lên trình độ cao hơn.

Chương trình học xem chi tiết tại file đính kèm


Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác