web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Chương trình đào tạo ngành Quản lý Biển năm 2021
Chương trình khung và lịch học

Chương trình đào tạo ngành Quản lý Biển năm 2021

14.08.2021

Đào tạo cử nhân trình độ đại học về quản lý biển, bao gồm vùng bờ biển, hải đảo và đại dương, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội biển bền vững, góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc. Chương trình học xem cho tiết tại file đính kèm.


Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác