web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Chương trình đào tạo ngành Quản lý Tài nguyên nước năm 2021
Chương trình khung và lịch học

Chương trình đào tạo ngành Quản lý Tài nguyên nước năm 2021

16.08.2021

 - Đào tạo cử nhân Quản lý tài nguyên nước có kiến thức và kỹ năng cơ bản; có phẩm chất đạo đức tốt.

- Trang bị cho sinh viên kiến thức về hệ thống Trái đất, tài nguyên nước, cơ sở lý luận và các phương pháp quản lý tài nguyên nước để có đủ năng lực nghiên cứu, quản lý tại các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu và các cơ sở đào tạo liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước.

- Đào tạo cử nhân có đủ kiến thức để tiếp tục đào tạo ở các bậc học cao hơn ở trong và ngoài nước.

Chương trình học xem chi tiết tại file đính kèm


Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác