web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh năm 2021
Chương trình khung và lịch học

Chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh năm 2021

17.08.2021

Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị kinh doanh tổng hợp và quản trị bất động sản cũng như ứng dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để thực hiện các công việc trong ngành Quản trị kinh doanh, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của nền kinh tế; Đồng thời có năng lực tự chủ và trách nhiệm, có phẩm chất tốt, có khả năng học tập lên trình độ cao hơn.

Chi tiết chương trình học xem tại file đính kèm


Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác