web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Chương trình đào tạo ngành Thủy văn học năm 2021
Chương trình khung và lịch học

Chương trình đào tạo ngành Thủy văn học năm 2021

14.08.2021

Khóa học cung cấp những kiến thức hiện đại, công nghệ kỹ thuật tiến tiến, và kỹ năng nâng cao trong lĩnh vực thủy văn để đào tạo các thạc sĩ thủy văn học có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để giải quyết các bài toán liên quan đến tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội tương lai.

Khóa học cung cấp những kiến thức hiện đại, công nghệ kỹ thuật tiến tiến, và kỹ năng nâng cao trong lĩnh vực thủy văn để đào tạo các thạc sĩ thủy văn học có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để giải quyết các bài toán liên quan đến tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội tương lai.

Chương trình học xem chi tiết tại file đính kèm


Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác