web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ (Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2021)
Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ (Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2021)

19.08.2021

Đào tạo Thạc sĩ có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Trắc địa - Bản đồ. Người học có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn trong ngành Trắc địa - Bản đồ; có năng lực giải quyết tình huống phức tạp trong thực tiễn, đề xuất những sáng kiến, ý tưởng có giá trị về chuyên môn Trắc địa - Bản đồ; xây dựng và thẩm định đề tài, dự án, chương trình trong ngành Trắc địa - Bản đồ.

Chi tiết xem tại file đính kèm


Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác