web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý đất đai (Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2021)
Quản lý đất đai

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý đất đai (Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2021)

19.08.2021

Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đất đai nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác, có kiến thức chuyên sâu đảm nhiệm nhiệm vụ quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tế trong quản lý đất đai một cách có hiệu quả. Hiểu rõ kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật và có khả năng vận dụng thành thạo các chính sách, tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong công tác quản lý đất đai.

Có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, khoa học kĩ thuật của đất nước; có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

Cho tiết xem tại file đính kèm


Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác