web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành quản lý tài nguyên và Môi trường
Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành quản lý tài nguyên và Môi trường

17.02.2020

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường theo định hướng ứng dụng nhằm mục tiêu bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành, tăng cường kiến thức liên ngành cho học viên. Sau khi tốt nghiệp, học viên có các phẩm chất, năng lực, tầm nhìn và kỹ năng vận dụng kiến thức chuyên môn vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo; có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sỹ

1. Mục tiêu: 

Chương trình đào tạo thạc sĩc chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường được đào tạo 1,5 năm với mục tiêu bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành, tăng cường kiến thức liên ngành cho học viên. Sau khi tốt nghiệp, học viên có các phẩm chất, năng lực, tầm nhìn và kỹ năng vận dụng kiến thức chuyên môn vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo; có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sỹ.

2. Sau khi hoàn thành khóa học học viên đạt được:

2.1. Kiến thức

+ Có năng lực vận dụng, phát triển được các kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường, phân tích và đánh giá dữ liệu môi trường; nguyên lý quản lý tài nguyên và môi trường; chính sách tài nguyên và môi trường, đánh giá môi trường chiến lược và biến đổi khí hậu trong chuyên môn quản lý tài nguyên và môi trường ở Việt Nam

+ Có năng lực giải quyết được số vấn đề môi trường bức xúc tại Việt Nam như: Quản lý chất thải rắn; môi trường đô thị, khu công nghiệp; quản lý các các nguồn năng lượng; ô nhiễm môi trường nông nghiệp và nông thôn; các khu vực đất bị ô nhiễm suy thoái

+ Có khả năng áp dụng các kiến thức về đánh giá rủi ro sinh thái, kiến thức về ứng dụng GIS, viễn thám trong quản lý tài nguyên và phát triển bền vững

+ Có khả năng áp dụng các kiến thức về quản lý tài nguyên và môi trường để giải quyết các vấn đề cốt lõi trong thực tế như quản lý xung đột môi trường; quản lý môi trường chuyên sâu cho một phạm vi, đối tượng; kiểm soát môi trường một số khu vực đặc thù, quản lý đa dạng sinh học, phục hồi hệ sinh thái...

+ Có tư duy phản biện; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu về quản lý tài  nguyên vả môi trường để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ các lĩnh vực liên quan đến môi trường.

+ Có năng lực nghiên cứu khoa học và kỹ năng ứng dụng một số phương pháp nghiên cứu khoa học ngành Quản lý tài nguyên và  môi trường và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học để thực hiện được một đề tài khoa học nói chung, thực hiện một luận án, luận văn khoa học nói riêng.

 

2.2. Kỹ năng

+ Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo về tài nguyên và môi trường, quản lý tài nguyên và môi trường. Có khả năng đề xuất và thực hiện các giải pháp, các công cụ quản lý trong quản lý môi trường, quản lý đa dạng sinh học.

+ Có kỹ năng áp dụng kiến thức lý thuyết trong công tác chuyên môn, tham mưu cho các cơ quan chức năng ra được các quyết sách đúng đắn trong việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

+ Có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường

+ Có kỹ năng lắng nghe, đàm phán làm việc độc lập và theo nhóm

+ Có khả năng tự giải quyết các vấn đề nảy sinh trong công việc hoặc phối hợp với đồng nghiệp, hợp tác và hỗ trợ nhau để đạt đến mục tiêu đã đặt ra.

+ Có năng lực quản lý và lãnh đạo, sáng tạo trong quản lý và tổ chức lãnh đạo, có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn; có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn trong quá trình học tập, nghiên cứu khoa học, thực tế thiên nhiên…

+  Có kỹ năng tìm kiếm thông tin về việc làm, chuẩn bị hồ sơ xin việc và trả lời phỏng vấn nhà tuyển dụng;

+ Có kỹ năng sử dụng thành thạo một số phần mềm chuyên môn trong các lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường