web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Cơ hội nghề nghiệp
Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp

23.06.2020

Cơ hội nghề nghiệp

Thống kê việc làm năm 2019

 

Nhóm ngành

Chỉ tiêu Tuyển sinh

(ĐH)

Số SV trúng tuyển nhập học

(ĐH)

Số SV tốt nghiệp

(ĐH)

Tỷ lệ SV tốt nghiệp đã khảo sát có việc làm

(ĐH)

Khối ngành III1501239379%
Khối ngành IV1501168676%
Khối ngành V35024817387%
Khối ngành VII50051733878%
Tổng1150100474080%

 

 

Thống kê việc làm năm 2018

 

Nhóm ngành

Chỉ tiêu Tuyển sinh

(ĐH)

Số SV trúng tuyển nhập học

(ĐH)

Số SV tốt nghiệp

(ĐH)

Tỷ lệ SV tốt nghiệp đã khảo sát có việc làm

(ĐH)

Khối ngành III30032327893%
Khối ngành IV30033326271%
Khối ngành V65063554286%
Khối ngành VII55058048178%
Tổng18001871156382%