web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Đại học chính quy

Thông tin tuyển sinh khoa Tài nguyên Nước năm 2020

Thông tin tuyển sinh khoa Tài nguyên Nước năm 2020

20.01.2020
1. Ngành đào tạo: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC Trình...
Xem tiếp →
Khung chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật Địa chất

Khung chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật Địa chất

20.01.2020
Kỹ thuật Địa chất là một ngành học kỹ thuật cơ bản nhưng có tính ứng dụng cao, Người...
Xem tiếp →
Giới thiệu ngành Marketing - Truyền thông

Giới thiệu ngành Marketing - Truyền thông

20.01.2020
Marketing là ngành bao gồm tất cả các hoạt động hướng tới khách hàng nhằm thỏamãn nhu cầu...
Xem tiếp →
Khung chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn

Khung chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn

20.01.2020
Đào tạo cử nhân Quản trị khách sạn có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, có chuyên...
Xem tiếp →
Khung Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Khung Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

20.01.2020
Đào tạo cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có kiến thức cơ bản về kinh tế -...
Xem tiếp →
Khung Chương trình đào tạo ngành Marketing

Khung Chương trình đào tạo ngành Marketing

20.01.2020
Đào tạo cử nhân Marketing có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, có kiến thức chuyên môn...
Xem tiếp →
Giới thiệu về ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Giới thiệu về ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

20.01.2020
Quy hoạch phát triển tổng thể ngành Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của...
Xem tiếp →
Khung chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh

Khung chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh

20.01.2020
Ngành Quản trị kinh doanh là một ngành rất “nóng” hiện nay. Công tác đào tạo cho xã hội...
Xem tiếp →
Giới thiệu ngành Quản trị kinh doanh

Giới thiệu ngành Quản trị kinh doanh

20.01.2020
Ngành Quản trị Kinh Doanh được hiểu là việc thực hiện hành vi quản trị quá trình kinh doanh...
Xem tiếp →