web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Đăng ký xét tuyển

Thông báo

Các em vào link sau để đăng ký xét tuyển hoặc cập nhật hồ sơ nhé. Hạn cuối dự kiến 15/05/2021
https://tuyensinh.hunre.edu.vn
https://xettuyen.hunre.edu.vn/tuyensinh/dangky/1/19/1/