web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Giới thiệu chung về chương trình đào tạo thạc sĩ thủy văn
Thủy văn học

Giới thiệu chung về chương trình đào tạo thạc sĩ thủy văn

06.02.2020

Thủy văn học là ngành khoa học nghiên cứu sự tồn tại, phân bổ, vận động và các tính chất của nước trên trái đất và mối quan hệ của chúng với môi trường trong mỗi quá trình của chu trình thủy văn. Nó cũng tập trung vào mối quan hệ với các nhu cầu sử dụng nước của con người.

Cao học Thủy văn học sẽ trang bị cho học viên những kiến thức nền tảng về thủy văn, thủy lực cũng như các công nghệ kỹ thuật tiên tiến, mô hình toán hiện đại kết hợp với công nghệ viễn thám và GIS ứng dụng trong lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến hệ thống thủy văn và quản lý nguồn nước.

Chương trình đào tạo được thiết kế để:

  • Trang bị những kiến thức nền tảng về thủy văn, thủy lực, đặc biệt mối tương tác phức tạp giữa các quá trình của hệ thống thủy văn và nguồn nước với hệ thống tự nhiên và kinh tế xã hội trong điều kiện hiện trạng và biến đổi khí hậu.
  • Trang bị và giới thiệu các công cụ kỹ thuật, mô hình toán tiên tiến trong lĩnh vực thủy văn và nguồn nước, các kỹ thuật về viễn thám và GIS áp dụng trong thủy văn đang được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam và trên thế giới để có thể giúp giải quyết được những vấn đề liên quan đến phát triển và bảo vệ bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên và cộng đồng ở cấp lưu vực sông và các vùng miền trong bối cảnh biến đổi khí hậu và phát triển KTXH.

Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên có thể:

  • Vận dụng được các kiến thức cơ sở ngành về khoa học thủy văn, thủy lực và hệ thống nguồn nước như mối quan hệ giữa các quá trình trong chu trình thủy văn và tương tác giữa các quá trình này với hệ thống tự nhiên, kinh tế - xã hội để nghiên cứu mối quan hệ này trong điều kiện hiện tại cũng như dự báo xu hướng thay đổi của chúng trong tương lai phục vụ phát triển bền vững lưu vực sông và hệ thống kinh tế xã hội.
  • Phân tích, đánh giá và kiểm soát được các quá trình trong hệ thống thủy văn, tài nguyên nước cũng như biết cách lựa chọn và ứng dụng các công cụ và mô hình tiên tiến phục vụ giải quyết các vấn đề liên quan đến nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội của các vùng miền.

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo thạc sĩ Thủy văn học bao gồm 60 tín chỉ, trong đó thời lượng kiến thức chung là 6 tín chỉ; kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành là 42 tín chỉ và luận văn thạc sĩ là 12 tín chỉ.

 

Khối lượng kiến thức

Số tín chỉ

Kiến thức chung

8

Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành

40

  • Kiến thức bắt buộc

26

  • Kiến thức tự chọn

14

Luận văn

12

Tổng

60

 

Danh mục các học phần trong Chương trình đào tạo

  1. Ký hiệu:           LT : Lý thuyết
  •    TL, TH, TT: Thảo luận, thực hành, thực tập