web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Giới thiệu chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Khí tượng và Khí hậu học
Khí tượng và Khí hậu học

Giới thiệu chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Khí tượng và Khí hậu học

06.02.2020

Chương trình đào tạo thạc sĩ Khí tượng và khí hậu học được đào tạo trong thời gian 1,5 năm. Toàn bộ chương trình đào tạo gồm 60 tín chỉ (TC), trong đó, kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành chiếm 40 TC, luận văn tốt nghiệp là 12 TC, chỉ còn 8 TC là kiến thức chung.

Học viên hoàn thành khóa học sẽ có kiến thức chuyên sâu, có khả năng nghiên cứu độc lập,ứng dụng công nghệ tiến tiến, hiện đạivà giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực khí tượng và khí hậu học như:Dự báo thời tiết và khí hậu bằng các phương pháp khác nhau; Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến thời tiết, khí hậu và một số lĩnh vực kinh tế xã hội,…Tổ chức các buổi truyền thông, các hội nghị, hội thảo liên quan đến thời tiết, khí hậu, thiên tai và rủi ro thiên tai,… phục vụ cộng đồng.

Đồng thời, học viên cũng có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh, có thể đọc và hiểu được các bài báo chuyên ngành Tiếng Anh, thuyết trình được nội dung cơ bản về chuyên môn bằng Tiếng Anh; Sử dụng thông thạo một số phần mềm tin học chuyên dụng trong nghiên cứu khí tượng.

Học viên ngành Khí tượng và Khí hậu học được đào tạo tại Trường chủ yếu là các cán bộ lãnh đạo, các dự báo viên, nghiên cứu viên công tác tại Tổng Cục Khí tượng Thủy văn, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Quân chủng Phòng không -Không quân, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam,… Sau thời gian học tập tại Trường, các học viên đều đã nâng cao năng lực quản lý cũng như chuyên môn nghiệp vụ, góp phần tăng cường khả năng phòng tránh, làm giảm thiểu những thiệt hại mà các hiện tượng thiên tai gây ra.