web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Giới thiệu ngành Marketing - Truyền thông
Các bài viết về ngành

Giới thiệu ngành Marketing - Truyền thông

20.01.2020

Marketing là ngành bao gồm tất cả các hoạt động hướng tới khách hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của khách hàng, thông qua quá trình tiếp thị sản phẩm, phát triển thương hiệu. Mục tiêu cao nhất của marketing chính là trở thành chiếc cầu nối bền chặt giữa doanh nghiệp với các khách hàng mục tiêu.

Ngành học marketing – khoa Kinh tế tài nguyên và môi trường
Bao gồm:
* Quản trị marketing
Chuyên ngành Quản trị Marketing trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu
về quản lý, về phương thức xây dựng và quảng bá thương hiệu, tìm kiếm thị trường mục
tiêu, phân tích, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra việc thi hành chiến lược Marketing,
nhằm đạt đến mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp.
 - Cơ hội học tập
+ Cơ sở vật chất , kiến thức được trang bị thiết bị hiện đại, đầy đủ .
+ Giảng viên trong và ngoài nước giảng dạy theo hình thức chất lượng cao . 
+ Được trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp, có cơ hội nhận được thu nhập
trong các chương trình này. 
 - Cơ hội nghề nghiệp
Tốt nghiệp chuyên ngành này, các bạn có thể trở thành:
+ Chuyên viên tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực marketing như: công ty
quảng cáo, công ty truyền thông, Công ty nghiên cứu thị trường,... thăng tiến lên vị trí
quản lý, điều hành.
+ Chuyên viên nghiên cứu thị trường, chăm sóc khách hàng, quảng cáo, phát triển
và quản trị thương hiệu tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
+ Giảng dạy, nghiên cứu về quản trị marketing, marketing tại các trường đại học,
cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
* Quản trị thương hiệu
Quản trị thương hiệu là một chuyên ngành trang bị cho sinh viên các kiến thức liên
quan đến việc phân tích và lên kế hoạch để thương hiệu được nhận diện trên thị trường.
Sự phát triển mối quan hệ tốt với thị trường mục tiêu là điều cần thiết cho quản trị thương

hiệu. Các yếu tố hữu hình của quản trị thương hiệu bao gồm sản phẩm, bề ngoài, giá cả,
đóng gói... 
- Cơ hội học tập
+ Cơ sở vật chất, kiến thức được trang bị thiết bị hiện đại, đầy đủ .
+ Giảng viên trong và ngoài nước giảng dạy theo hình thức chất lượng cao . 
+ Được trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp, có cơ hội nhận được thu nhập trong các
chương trình này. 
  - Cơ hội nghề nghiệp:
Sau khi ra trường, sinh viên có thể làm các việc làm chuyên môn sau: Quảng cáo;
Quan hệ công chúng (PR), Tổ chức sự kiện (Event); Quản trị thương hiệu (xây dựng, bảo
vệ, nhượng quyền); Nghiên cứu thị trường, Quản lý rủi ro nhãn hiệu (nhận diện, đánh giá
rủi ro, lập KH giảm thiểu rủi ro, kiểm soát và xử lý rủi ro)…
* Truyền thông marketing
Truyền thông marketing là một chuyên ngành trang bị cho sinh viên hững kiến thức
liên quan đến quá trình lập kế hoạch sáng tạo, tích hợp và triển khai các hình thức truyền
thông đa dạng (quảng cáo, xúc tiến bán/khuyến mãi, quan hệ công chúng, sự kiện…).
Truyền thông marketing sử dụng tất cả các điểm tiếp xúc, nguồn liên hệ, công cụ và
phương tiện truyền thông được phân phối theo thời gian nhắm đến các đối tượng công
chúng nhận tin mục tiêu (bên trong và bên ngoài tổ chức/doanh nghiệp).
 - Cơ hội học tập
+ Cơ sở vật chất, kiến thức được trang bị thiết bị hiện đại, đầy đủ .
+ Giảng viên trong và ngoài nước giảng dạy theo hình thức chất lượng cao . 
+ Được trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp, có cơ hội nhận được thu nhập trong các
chương trình này. 
  - Cơ hội nghề nghiệp:
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở mọi loại hình doanh nghiệp và các cơ
quan quản lý nhà nước về quảng cáo, truyền thông, xây dựng và phát triển thương hiệu.
Có khả năng đảm nhiệm nhiều nội dung công việc ở những vị trí khác nhau như:
+ Quản trị Thương hiệu.
+ Xây dựng và phát triển Thương hiệu.
+ Quản trị Quảng cáo
+ Quản trị Truyền thông Marketing.
+ Tổ chức và quản lý hoạt động Quan hệ công chúng (PR).
+ Tổ chức và quản lý hoạt động Tổ chức sự kiện (Event).
+ Xây dựng, hoạch định các chương trình quảng cáo.
+Xây dựng và hoạch định chiến lược thông điệp & phương tiện truyền thông.
+ Quản trị doanh nghiệp truyền thông.
+ Quản lý marketing và truyền thông trong các tổ chức xã hội, cơ quan Nhà nước…