web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Giới thiệu ngành Quản trị kinh doanh
Các bài viết về ngành

Giới thiệu ngành Quản trị kinh doanh

20.01.2020

Ngành Quản trị Kinh Doanh được hiểu là việc thực hiện hành vi quản trị quá trình kinh doanh nhằm duy trì và phát triển quá trình kinh doanh của một doanh nghiệp nào đó. Quản trị Kinh Doanh bao gồm tạo ra hệ thống, quy trình quản lí để tối đa hiệu quả công việc và quản lý doanh nghiệp.

Ngành Quản trị kinh doanh thuộc khoa Kinh tế Tài nguyên Môi trường bao gồm:

*Quản trị kinh doanh tổng hợp

Quản trị kinh doanh tổng hợp chuyên đào tạo về quản trị doanh nghiệp, xây dựng và đánh giá các chiến lược kinh doanh, cung cấp kiến thức về nghiệp vụ kinh doanh, quản trị nhân lực, quản trị marketing, quản trị sáng tạo và đổi mới,...

 - Cơ hội học tập

+ Cơ sở vật chất , kiến thức được trang bị thiết bị hiện đại, đầy đủ .

+ Giảng viên trong và ngoài nước giảng dạy theo hình thức chất lượng cao . 

+ Được trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp, có cơ hội nhận được thu nhập trong các chương trình này. 

 - Cơ hội nghề nghiệp

+ Chuyên viên phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing, …

+ Thăng tiến trở thành trưởng nhóm, trưởng bộ phận kinh doanh, khảo sát thị trường, lập kế hoạch…

+ Giảng viên ngành Quản trị kinh doanh

+ Khởi nghiệp với việc tự thành lập và điều hành công ty riêng

+ Làm việc tại các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước.

*Quản trị kinh doanh bất động sản

Quản trị kinh doanh bất động sản đào tạo các kiến thức về kinh tế bất động sản, nghiệp vụ định giá bất động sản, quản lý vận hành công trình bất động sản, quản lý nhà nước về bất động sản, những tác nghiệp kỹ thuật của cán bộ kinh doanh và những vấn đề kinh tế của thị trường bất động sản.

 - Cơ hội học tập

+ Cơ sở vật chất, kiến thức được trang bị thiết bị hiện đại, đầy đủ .

+ Giảng viên trong và ngoài nước giảng dạy theo hình thức chất lượng cao . 

+ Được trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp, có cơ hội nhận được thu nhập trong các chương trình này. 

  - Cơ hội nghề nghiệp:

+ Chuyên viên kinh doanh bất động sản, chuyên viên môi giới, tư vấn bất động sản, chuyên viên quản lý và khai thác các công trình bất động sản, chuyên viên thẩm định giá bất động sản…  

+ Chuyên viên tại các cơ quan quản lý Nhà nước về bất động sản (Bộ/Sở Xây dựng, Bộ/Sở Tài nguyên - Môi trường, Bộ/Sở Tài chính,… )

+ Chuyên viên tại các cơ quan nghiên cứu và giảng viên tại các trường Đại học, Cao đẳng…