web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Giới thiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Giới thiệu trường

Giới thiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

16.02.2021

Thông tin chung về trường
1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở và trang thông tin điện tử của trường:
- Tên trường: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (DMT)
- Sứ mệnh: Là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác quản lý,
thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ về
lĩnh vực tài nguyên và môi trường đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
- Trụ sở chính: Số 41A, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP.
Hà Nội.
- Cơ sở 2: Số 38, đường 69, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Phân hiệu: Số 04, đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh
Hóa.
- Website Trường:hunre.edu.vn
- Website Phân hiệu Thanh Hóa:phanhieu.hunre.edu.vn
- Cổng thông tin tuyển sinh:tuyensinh.hunre.edu.vn


 

Bài viết khác