web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Tài chính
Tài chính

Tài chính

22.06.2020

  • Tổng nguồn thu hợp pháp năm 2020 của Trường: 136.187 triệu đồng
  • Tổng chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên năm 2020 của Trường: 13.500.000 đ