web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Hỏi: Chỉ tiêu xét tuyển của trường trong năm 2021 đối với các ngành là bao nhiêu?
Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Chỉ tiêu xét tuyển của trường trong năm 2021 đối với các ngành là bao nhiêu?

22.02.2021

Đáp: Chỉ tiêu các khối ngành được thể hiện trong bảng sau:

Bài viết khác