web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Hỏi: Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

22.02.2021

- Đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển: Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 30 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến hai chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực không nhỏ hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định.

Đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập bậc THPT để xét tuyển: Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình của 3 môn thuộc tổ hợp dùng để đăng ký xét tuyển theo kết quả học tạp THPT (cả năm lớp 11 và kì 1 lớp 12) theo thang điểm 30 và được làm trong đến hai chữ số thập phân, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực không nhỏ hơn ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định.

- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai nhóm khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10;

- Xét tuyển theo tổng điểm của tổ hợp các môn thi theo từng ngành đào tạo. Trường hợp nhiều thí sinh có tổng điểm 3 môn bằng nhau trong cùng tổ hợp thì điểm xét tuyển  sẽ lấy từ cao xuống thấp của môn Toán;

Nhà trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ và điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia để xét tuyển.

Bài viết khác