web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Hỏi: thông tin về tổ hợp môn xét tuyển tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội?
Câu hỏi thường gặp

Hỏi: thông tin về tổ hợp môn xét tuyển tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội?

22.02.2021

Đáp:

Thông tin về tổ hợp môn xét tuyển:

STT

Mã tổ hợp

Môn xét tuyển

STT

Mã tổ hợp

Môn xét tuyển

1

A00

Toán, Vật lý, Hóa học

8

C09

Ngữ văn, Vật lý, Địa lý

2

A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

9

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

3

B00

Toán, Hóa học, Sinh học

10

D07

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

4

B02

Toán, Sinh học, Địa lý

11

D08

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

5

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

12

D10

Toán, Địa lý, Tiếng Anh

6

C01

Toán, Vật lý, Ngữ văn

13

D14

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

7

C07

Ngữ văn, Vật lý, Lịch sử

14

D15

Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

Bài viết khác