web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Hỏi: Trong chương trình đào tạo của Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đi quân sự ở đâu và thời gian là bao lâu?
Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Trong chương trình đào tạo của Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đi quân sự ở đâu và thời gian là bao lâu?

22.02.2021

Đáp: Chương trình đào tạo của trường có mục An ninh quốc phòng. Sinh viên của trường sẽ được đi quân sự ở cơ sở phân hiệu của trường tại tỉnh Thanh Hóa trong thời gian 3 tuần.

Bài viết khác