web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Hỏi: Trường có mức học phí là bao nhiêu?
Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Trường có mức học phí là bao nhiêu?

22.02.2021

Đáp: 

-  Học phí dự kiến: 297.000 đ/ Tín chỉ đối với nhóm ngành kinh tế

-  Học phí dự kiến: 354.500 đ/ Tín chỉ đối với nhóm ngành khác

Bài viết khác