web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Hỏi: Trường mình năm nay tuyển những ngành nào vậy?
Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Trường mình năm nay tuyển những ngành nào vậy?

25.04.2020

Đáp: Năm tuyển sinh 2021, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tuyển sinh 23 ngành, với tổng chỉ tiêu là 3190 chỉ tiêu. Chưa kể phân hiệu tại Thanh hóa

Chi tiết chỉ tiêu thí sinh có thể xem tại bảng dưới đây: