web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Hỏi: Xét tuyển online và xét tuyển trực tiếp cái nào lợi thế hơn?
Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Xét tuyển online và xét tuyển trực tiếp cái nào lợi thế hơn?

22.02.2021

Đáp: hai hình thức đều có giá trị ngang bằng nhau.

Bài viết khác