web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC "NGÀNH KẾ TOÁN"
Chương trình khung và lịch học

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC "NGÀNH KẾ TOÁN"

09.01.2020

Kế toán là một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong một tổ chức, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, vai trò của kế toán không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận, tổng hợp, phân tích các thông tin tài chính mà còn là cánh tay đắc lực trong việc cung cấp các thông tin hữu ích cho việc ra quyết định của các nhà quản trị. Đây là lý do ngành Kế toán được nhiều trường chú trọng đào tạo trong đó có Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đặc biệt trong những năm gần đây cùng với xu thế phát triển của xã hội, trường đang thực hiện chiến lược xây dựng ngành kế toán về mặt chất lượng chuyên môn.

1. Giới thiệu chung về chương trình đào tạo

    1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

- Tên chương trình:Kế Toán (Accounting)

 

- Trình độ đào tạo:Đại học chính quy

- Ngành đào tạo:  Kế toán

 

- Thời gian đào tạo: 04 năm

 

- Tên văn bằng sau khi tốt  nghiệp:Cử nhân Kế toán (Bachelor of Accounting)

   
    1. Mục tiêu đào tạo:Cung cấpkiến thứclý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vựcKế toánlàm nền tảng để nghiên cứu các nghiệp vụ chuyên sâu của ngành kế toán trong phạm vingànhTài nguyên và Môi trường cũng như trong cáctổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời cung cấp kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm, cóphẩm chất chính trị đạo đức.

2. Chuẩn đầu ra

2.1. Kiến thức:

Sau khi ra trường, người học có khả năng:

-Nhận thức được những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và công tác an ninh - quốc phòng;kiến thứcđại cương về toán học, ngoại ngữ, tin học đại cương và khoa học tự nhiên làm nền tảng để học tập các môn cơ sở ngành và chuyên ngành.

- Vận dụng được các kiến thức về lĩnh vực Kinh tế, Quản trị kinh doanh; Tài chính – Ngân hàng; Kế toán, Kiểm toán và phân tích tài chính làm cơ sở nghiên cứu sâu hơn nội dung kiến thức chuyên ngành.

-Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kế toán doanh nghiệp để thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn như: Lập chứng từ, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị,phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu, tư vấn cho nhà quản trị để đưa ra quyết định kinh doanh;

- Vận dụng được những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kế toán, kiểm toán và phân tích tài chính để thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn.

- Vận dụng được các kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát các chu trình liên quan thuộc lĩnh vực kế toán, kiểm toán và phân tích tài chính trong các doanh nghiệp; áp dụng được kiến thức cơ bản về quản lý và điều hành khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực kế toán, kiểm toán và phân tích tài chính.

- Xác định được thực tế công việc chuyên môn thuộc lĩnh vực kế toán, kiểm toán và phân tích tài chính; Vận dụng được kỹ năng nghề nghiệp để giải quyết vấn đề thực tế.

-Kiến thứcTiếng anh vàTin học:

+ Đạt trình độ tiếng Anh bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 .

+ Đạt chuẩn Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014.

2.2. Kỹ năng:

Sau khi ra trường, người học có các kỹ năng:

- Có được khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề

- Có được khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức về lĩnh vực kế toán, kiểm toán và phân tích tài chính.

- Có được năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn

Ngoài ra, đối với hướng chuyên sâu kế toán – kiểm toán: Đánh giá được hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp; Có khả năng tham gia vào các cuộc kiểm toán do các đơn vị kiểm toán tổ chức; Cập nhật, xử lý, phân tích, đánh giá được số liệu và tham mưu về lĩnh vực kế toán, kiểm toán cho Ban lãnh đạo.

- Có được kỹ năng làm việc theo nhóm.

- Có được kỹ năng quản lý và lãnh đạo.

- Có được kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tìm kiếm việc làm.

- Có được kỹ năng sắp xếp và quản lý công việc

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:Có năng lực làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

3.Khối lượng kiến thức toàn khoá: 132 TC

4. Đối tượng, tiêu chí tuyển sinh:

- Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), đạt điểm chuẩn tuyển sinh theo quy định của Nhà trường.

- Tiêu chí tuyển sinh: Theo quy chế của Bộ Giáo dục đào tạo; theo quy định của trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hàng năm.

5. Điều kiện tốt nghiệp:Được thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định hiện hành của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

6. Dự kiến phân bổ số học phần theo học kỳ (học đúng tiến độ)

TT

Tên học phần

Mã học phần

Số tín chỉ theo học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Kiến thức giáo dục đại cương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1

Lý luận chính trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 1

LTML2101

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 2

LTML2102

 

3

 

 

 

 

 

 

3

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

LTĐL2101

 

 

 

3

 

 

 

 

I.2

Khoa học xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

LTTT2101

 

 

2

 

 

 

Địa chỉ: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0902.130.130 | Email: DHTNMT@hunre.edu.vn