web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Khung chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý Đất đai
Chương trình khung và lịch học

Khung chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý Đất đai

20.01.2020

Quản lý đất đai luôn là ngành học hấp dẫn, có sức hút lớn với rất nhiều thí sinh trên toàn quốc. Tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, ngành Quản lý đất đai là một trong ba ngành đã được kiểm định chất lượng đào tạo. Ngành Quản lý đất đai thuộc Khoa Quản lý đất đai - là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có chức năng tổ chức đào tạo ở các trình độ đại học và sau đại học, triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác đào tạo thuộc ngành, lĩnh vực Quản lý đất đai. Mặc dù còn non trẻ nhưng tới thời điểm hiện nay Khoa Quản lý đất đai là một trong những cơ sở đào tạo có uy tín về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường nói chung và thực hiện công tác chuyên môn quản lý Nhà nước về đất đai nói riêng như: đăng ký, thống kê, kiểm kê đất đai; lập hồ sơ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân; lập quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất các cấp; thanh tra giải quyết các vấn đề về đất đai; bồi thường, hỗ trợ tái định cư, khi Nhà nước thu hồi đất; định giá đất và quản lý bất động sản; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hệ thống thông tin đất đai. Với đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn, năng lục nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Khoa rất nhiều thế hệ sinh viên tốt nghiệp đang đảm nhiệm các vị trí công tác quan trọng trong xã hội.

 

1. Giới thiệu chung về chương trình đào tạo

1.1. Một số thông tin vcơng trình đào tạo

- Tên chương trình

    + Tiếng Việt:

Quản lý đất đai

   + Tiếng Anh:

Land Administration

- Trình độ đào tạo:

Đại học

- Ngành đào tạo:

Quản lý đất đai

- Mã số:

7850103

- Thời gian đào tạo:

04 năm

- Loại hình đào tạo:

Chính quy

- Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp

    + Tiếng Việt:

Kỹ sư Quản lý đất đai

   + Tiếng Anh:

Engineer of Land Administration

1.2. Mục tiêu đào tạo

1.2.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo đại học ngành quản lý đất đai đào tạo kỹ sư Quản lý đất đaicó kiến thức cơ sở, chuyên môn và kỹ năng thực hành, có đủ năng lực và trình độ để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về quản lý đất đai; có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm công dân; có thái độ lao động nghiêm túc và đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc trong dịch vụ về đất đai; có khả năng tự học, tự nghiên cứu để tự nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cách mạng khoa học công nghệ.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Đào tạo kỹ sư Quản lý đất đai đạt được các kiến thức, kỹ năng sau:

a) Kiến thức

Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai; tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong quản lý, sử dụng đất để phát triển kiến thức mới; có kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến quản lý và sử dụng đất.

b) Kỹ năng

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề trong quản lý đất đai;

Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các chủ đề chính trong công việc ngành quản lý đất đai; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống trong quản lý đất đai thường gặp; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công tác quản lý đất đai.

c) Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm công dân; có khả năng tìm việc làm, có sức khoẻ phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước.

d) Có khả năng học tập lên trình độ cao hơn.

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 132 TC

Tổng số tín chỉ (TC) phải tích lu

132

Trong đó:

 

  • Khối kiến thức Giáo dục đại cương

(Không tính các môn học GDTC, GDQP-AN)

35

           + Bắt buộc:

(33)

           + Tự chọn:

(02)

  • Khối kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp

97

  • Kiến thức cơ sở ngành

34

           + Bắt buộc:

(28)

           + Tự chọn:

(06)

  • Kiến thức ngành

51

           + Bắt buộc:

(33)

           + Tự chọn:

(18)

  • Kiến thức thực tập và đồ án tốt nghiệp

12

4. Đối tượng, tiêu chí tuyển sinh:

- Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), đạt điểm chuẩn tuyển sinh theo quy định của Nhà trường.

- Tiêu chí tuyển sinh: Theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội theo từng năm.

5. Khung chương trình đào tạo