web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Khung chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý Tài nguyên nước
Chương trình khung và lịch học

Khung chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý Tài nguyên nước

20.01.2020

Với mục tiêu tạo cơ hội việc làm cho sinh viên, Khoa phối hợp với Nhà trường ký biên bản ghi nhớ cam kết với một số cơ quan về tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý Tài nguyên nước của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội giai đoạn 2019-2024.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhânQuản lý tài nguyên nước đạt được các kiến thức và kỹ năng sau:

- Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý Tài nguyên nước; nắm vững được các kiến thức, công cụ kỹ thuật, phần mềm ứng dụng và vận dụng vào thực tế để có thể thực hiện các công việc cụ thể; có các kiến thức về quản lý, kiến thức về pháp luật, quy phạm về tài nguyên nước;Có khả năng nghiên cứu khoa học, phát triển các kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

- Có kỹ năng vận dụng các kiến thức lý thuyết vào thực tiễn để thực hiện công việc cụ thể trong lĩnh vực Tài nguyên nước trong các bối cảnh khác nhau;có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá xử lý dữ liệu và thông tin, làm cơ sở, nền tảng để giải quyếtnhững vấn đề quản lý tài nguyên nước; Có năng năng trình bày báo cáo các kết quả nghiên cứu khoa học và các kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để thực hiện các công việc cụ thể tại cơ quan và địa phương.

- Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các các nội dung chính của các tài liệu liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước; có thể sử dụng ngoại ngữ để trao đổi một số tình huống chuyên môn thông thường; trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn;

- Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm công dân; có khả năng tìm việc làm, có sức khoẻ phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước.

- Có khả năng học tập lên trình độ cao hơn.

2. Vị trí việc làm

Với mục tiêu tạo cơ hội việc làm cho sinh viên, Khoa phối hợp với Nhà trường ký biên bản ghi nhớ cam kết với một số cơ quan về tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý Tài nguyên nước của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội giai đoạn 2019-2024. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm đương công việc tại các vị trí sau:

- Cán bộ, viên chức, chuyên viên tại các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Cục Quản lý Tài nguyên nước, Trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia, các trường đại học, các liên đoàn khảo sát điều tra Tài nguyên nước; các Đài khí tượng thủy văn Bắc/ Trung/ Nam…) hoặc các Bộ, ngành hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến Tài nguyên nước, Khoa học trái đất và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giao thông vận tải;

- Kỹ thuật viên, chuyên gia trong các công ty hoạt động về viễn thám, bản đồ, GIS

- Chuyên gia tư vấn về chính sách, pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước cho các công ty, dự án nước ngoài

- Chuyên gia quản lý, tư vấn tại các công ty tư vấn, giám sát, các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến tài nguyên nước như thủy điện, thủy lợi, cấp thoát nước, môi trường;

- Nghiên cứu viên khoa học trong trường đại học, viện nghiên cứu của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc các Bộ, ngành hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến Tài nguyên nước như Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung, Viện Khí tượng, Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Viện quy hoạch Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn); Viện khoa học Địa chất (Bộ Khoa học Công nghệ);

- Giảng viên: trợ giảng ở trình độ đại học, giảng dạy ở trình độ trung cấp, cao đẳng tại các viện, trường có đào tạo về lĩnh vực tài nguyên nước, địa chất thủy văn

3. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo được xây dựng bởi các GS,TS trong nước về Tài nguyên nước, Thủy văn, Địa chất Thủy văn dưới sự tư vấn của các chuyên gia đến từ Đại học Công nghệ DELFT, viện DELTARES, Hà Lan và luôn cải tiến cập nhập thường xuyên theo quy định đáp ứng yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với nhu cầu xã hội, sự phát triển khoa học công nghệ, kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý Tài nguyên nước.

Với 4 năm học tập ngành Quản lý Tài nguyên nước tại nhà trường, sinh viên sẽ học 133 tín chỉ được phân đều trong 8 học kỳ cụ thể như sau: