web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Khung chương trình đào tạo đại học ngành Trắc địa bản đồ
Chương trình khung và lịch học

Khung chương trình đào tạo đại học ngành Trắc địa bản đồ

20.01.2020

Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo các hệ Đại học và hệ Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Trắc địa Bản đồ. Các chương trình đào tạo đã được đối sánh, xây dựng và thẩm định tương đương với các chương trình trong và ngoài nước.

HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kỹ sư ngành Trắc địa - Bản đồ ở bậc đại học có những khả năng sau:

-Có kiến thức chuyên sâu về Trắc địa - Bản đồ; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể thu thập, xử lý, quản lý, khai thác dữ liệu thông tin địa lý; có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực Trắc địa - Bản đồ.

-Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và biết sử dụng công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ vũ trụ,… để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực Trắc địa - Bản đồ; có năng lực dẫn dắt chuyên môn về Trắc địa - Bản đồ để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền; đặc biệt là các vấn đề trong lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn Trắc địa - Bản đồ.

-Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm công dân; có khả năng tìm việc làm, có sức khoẻ phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước.

-Có khả năng học tập lên trình độ cao hơn.

2. Khung chương trình đào tạo

3. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội được làm việc trong các cơ quan, tổ chức liên quan đến lĩnh vực Trắc địa, Bản đồ như:

- Làm các công việc như: thành lập bản đồ địa hình, địa chính và chuyên đề phục vụ các mục đích quân sự và dân sự; bố trí các công trình nhà cao tầng, giao thông, thủy lợi,…; xây dựng cơ sở dữ liệu GIS quản lý đất đai, giao thông, thủy lợi, quản lý tài nguyên thiên nhiên, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn,...

- Làm việc trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương tới địa phương  như: Bộ, sở và phòng Tài nguyên và Môi trường, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sở Xây dựng, sở Giao thông.

- Làm việc tại Cục Bản đồ- Bộ tổng tham mưu thuộc Bộ quốc phòng.

- Làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân trong các lĩnh vực: Trắc địa bản đồ, khảo sát thiết kế và thi công các công trình thủy lợi, giao thông, xây dựng, nông, lâm nghiệp, hàng hải ...

- Làm việc trong các tổ chức quốc tế, các công ty liên doanh nước ngoài chuyên ngành trắc địa bản đồ, viễn thám và GIS.

- Giảng viên dạy về Trắc địa, Bản đồ và GIS trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

A. HỆ ĐÀO TẠO THẠC SĨ

1. Mục tiêu đào tạo

Sau khi học xong học viên có thể:

- Làm chủ kiến thức kiến thức ngành Trắc địa - Bản đồ; Có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong lĩnh vực Trắc địa - Bản đồ như công tác điều tra, khảo sát lãnh thổ, lãnh hải và vùng biển chủ quyền; định vị và dẫn đường, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa không gian và khai thác cơ sở dữ liệu để hỗ trợ kiểm soát và quản lý đất đai, quản lý tài nguyên môi trường.

- Có khả năng phản biện, làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành Trắc địa - Bản đồ và đề xuất những sáng kiến có giá trị; có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt trong lĩnh vực khoa học Trắc địa - Bản đồ; đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ;

Bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn; có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn; có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao và có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn.

- Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ; có khả năng cập nhật kiến thức liên ngành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

3. Vị trí việc làm của học viên sau khi tốt nghiệp

Học viên sau khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội được làm việc trong các cơ quan, tổ chức liên quan đến lĩnh vực Trắc địa - Bản đồ như:

- Làm các công việc như: thành lập bản đồ địa hình, địa chính và chuyên đề phục vụ các mục đích quân sự và dân sự; bố trí các công trình nhà cao tầng, giao thông, thủy lợi,…; xây dựng cơ sở dữ liệu GIS quản lý đất đai, giao thông, thủy lợi, quản lý tài nguyên thiên nhiên, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn,...

- Làm việc trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương tới địa phương  như: Bộ, Sở và Phòng Tài nguyên và Môi trường, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sở Xây dựng, sở Giao thông.

- Làm việc tại Cục Bản đồ- Bộ tổng tham mưu thuộc Bộ quốc phòng.

- Làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân trong các lĩnh vực: Trắc địa bản đồ, khảo sát thiết kế và thi công các công trình thủy lợi, giao thông, xây dựng, nông, lâm nghiệp, hàng hải ...

- Làm việc trong các tổ chức quốc tế, các công ty liên doanh nước ngoài chuyên ngành trắc địa bản đồ, viễn thám và GIS.

- Giảng viên dạy về Trắc địa, Bản đồ và GIS trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.