web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Khung chương trình đào tạo hệ đại học ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững
Chương trình khung và lịch học

Khung chương trình đào tạo hệ đại học ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

09.01.2020

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trực thuộc Bộ Tài nguyên môi trường là một trong những trường đại học đầu tiên đào tạo Ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững từ năm 2013 đến nay. Mục tiêu đào tạo của ngành là trang bị những kiến thức chuyên sâu và nâng cao năng lực về lĩnh vực biến đổi khí hậu và phát triển bền vững cho người học.

PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 1.  

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

Tên ngành đào tạo

 

Tiếng Việt:

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Tiếng Anh:

Climate change and Sustainable development

Trình độ đào tạo:

Đại học

Thời gian đào tạo:

04 năm

Loại hình đào tạo:

Chính quy

Mã ngành:

 

Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp

Tiếng Việt:

Cử nhân Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững

Tiếng Anh:

Bachelor ofClimate change and Sustainable development

   

2. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững đạt được các mục tiêu sau:

a) Kiến thức

Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vựcbiến đổi khí hậu và phát triển bền vững; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp; tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực được đào tạo để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật, bảo vệ môi trườngvà tài nguyên thiên nhiên dưới tác động của biến đổi khí hậu.

b) Kỹ năng

Có kỹ năng vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn về môi trường để hoàn thành một số công việc phức trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vựcbiến đổi khí hậu và phát triển bền vững; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền; Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đếnbiến đổi khí hậu và phát triển bền vững; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn

c) Năng lực tự chủ và trách nhiệm

Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnhbiến đổi khí hậu và phát triển bền vững; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình;

d) Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm công dân; có khả năng tìm việc làm, có sức khoẻ phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước.

e) Có khả năng học tập lên trình độ cao hơn.

 

1.3. Đối tượng đào tạo, điều kiện nhập học: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), đạt điểm chuẩn tuyển sinh theo quy định của Nhà trường.

1.4. Hình thức đào tạo: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

1.5. Vị trí việc làm

- Chuyên viên trong các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp về BĐKH&PTBV hoặc một số ngành có liên quan (Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thông tin truyền thông…); Các tổ chức phi chính phủ, các ban quản lý chương trình, dự án trong nước và quốc tế;

- Nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu về BĐKH, tài nguyên và môi trường;

Trợ giảng, giảng viên trong các trường Đại học, Cao đẳng đào tạo liên quan đến lĩnh vực BĐKH&PTBV.

 

PHẦN 2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TO

2.1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng sốtín chỉ (TC) phải tích lu

130

Trong đó:

 

 • Khối kiến thức Giáo dục đại cương

(Không tính các học phần GDTC, GDQP-AN)

34

 • Khối kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp

84

 • Kiến thức cơ sở ngành

22

                + Bắt buộc:

18

                + Tự chọn:

4/10

 • Kiến thức ngành

62

                + Bắt buộc:

58

                + Tự chọn:

4/10

 • Kiến thức thực tập và đồ án tốt nghiệp

12

2.2. Phân bổ số học phần theo học kỳ

TT

Tên học phần

Mã học phần

Số tín chỉ theo học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

 1.  

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

LTML2101

2

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

LTML2102

 

3

 

 

 

 

 

 

 1.  

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

LTĐL2101

 

 

 

3

 

 

 

 

 1.  

Tư tưởng Hồ Chí Minh

LTTT2101

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Pháp luật đại cương

LTPL2101

2

 

Địa chỉ: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0902 130 130 | Email: dcac@hunre.edu.vn