web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Khung chương trình đào tạo hệ Thạc sĩ ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ
Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

Khung chương trình đào tạo hệ Thạc sĩ ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

04.02.2020

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CAO HỌC NGÀNH KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA – BẢN ĐỒ

Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo các hệ Đại học và hệ Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Trắc địa Bản đồ. Các chương trình đào tạo đã được đối sánh, xây dựng và thẩm định tương đương với các chương trình trong và ngoài nước.

1. Mục tiêu đào tạo

Sau khi học xong học viên có thể:

- Làm chủ kiến thức kiến thức ngành Trắc địa - Bản đồ; Có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong lĩnh vực Trắc địa - Bản đồ như công tác điều tra, khảo sát lãnh thổ, lãnh hải và vùng biển chủ quyền; định vị và dẫn đường, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa không gian và khai thác cơ sở dữ liệu để hỗ trợ kiểm soát và quản lý đất đai, quản lý tài nguyên môi trường.

- Có khả năng phản biện, làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành Trắc địa - Bản đồ và đề xuất những sáng kiến có giá trị; có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt trong lĩnh vực khoa học Trắc địa - Bản đồ; đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ;

Bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn; có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn; có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao và có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn.

- Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ; có khả năng cập nhật kiến thức liên ngành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

2. Khung chương trình đào tạo

TT

Tên học phần

TT

Tên học phần

I

Các học phần bắt buộc

13

Kỹ thuật địa tin học trong nghiên cứu tài nguyên môi trường

1

Tiếng anh

14

Hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong xây dựng cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu

2

Triết học

15

Các phương pháp trắc địa trong nghiên cứu địa động

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học

16

Trắc địa công trình nâng cao

4

Xử lý số liệu trắc địa nâng cao

II

Luận văn

5

Hệ quy chiếu trắc địa

III

Các học phần tự chọn

6

Lý thuyết thế trọng trường và hình dạng trái đất

17

Lý thuyết và phân tích biến dạng

7

Cơ sở dữ liệu không gian

18

Kỹ thuật địa không gian trong điều tra địa chất và khoáng sản

8

Các phương pháp trắc địa không gian

19

Kỹ thuật địa tin học trong nghiên biến động lớp phủ/ sử dụng đất

9

Viễn thám nâng cao

20

Kỹ thuật địa tin học trong quy hoạch đo thị và phát triển bền vững

10

Ứng dụng công nghệ GNSS trong thành lập, hiện chỉnh và sử dụng bản đồ

21

Viễn thám và GIS trong ngiên cứu tai biến tự nhiên

11

Định vị dẫn đường hiện đại

22

Bản đồ học nâng cao

12

Phân tích không gian

23

Bản đồ chuyên đề

 

3. Vị trí việc làm của học viên sau khi tốt nghiệp

Học viên sau khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội được làm việc trong các cơ quan, tổ chức liên quan đến lĩnh vực Trắc địa - Bản đồ như:

- Làm các công việc như: thành lập bản đồ địa hình, địa chính và chuyên đề phục vụ các mục đích quân sự và dân sự; bố trí các công trình nhà cao tầng, giao thông, thủy lợi,…; xây dựng cơ sở dữ liệu GIS quản lý đất đai, giao thông, thủy lợi, quản lý tài nguyên thiên nhiên, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn,...

- Làm việc trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương tới địa phương  như: Bộ, Sở và Phòng Tài nguyên và Môi trường, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sở Xây dựng, sở Giao thông.

- Làm việc tại Cục Bản đồ- Bộ tổng tham mưu thuộc Bộ quốc phòng.

- Làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân trong các lĩnh vực: Trắc địa bản đồ, khảo sát thiết kế và thi công các công trình thủy lợi, giao thông, xây dựng, nông, lâm nghiệp, hàng hải ...

- Làm việc trong các tổ chức quốc tế, các công ty liên doanh nước ngoài chuyên ngành trắc địa bản đồ, viễn thám và GIS.

- Giảng viên dạy về Trắc địa, Bản đồ và GIS trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.