web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Khung chương trình đào tạo ngành Bất động sản
Chương trình khung và lịch học

Khung chương trình đào tạo ngành Bất động sản

20.01.2020

Đào tạo cử nhân có trình độ đại học có kiến thức và kỹ năng, có đủ năng lực và trình độ để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về bất động sản; có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm công dân; có thái độ lao động nghiêm túc và đạo đức nghề nghiệp.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN


Bất động sản là một trong những ngành thu hút được sự quan tâm rất lớn của xã hội và cũng là một lĩnh vực có tính bao quát rộng. Hiện nay, cũng như trong tương lai nhu cầu cán bộ ngành Bất động sản tại các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các sở, ban, ngành, các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, các trường đại học và cao đẳng, nhất là tại các văn phòng,
trung tâm tư vấn và môi giới bất động sản là rất lớn. Hiện nay có rất ít trường đại học đào tạo để cung cấp nhân lực phục vụ cho ngành này. Năm 2019, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã mở ngành Bất động sản đáp ứng nhu cầu khát nhân lực về quản lý, vân hành bất động sản của xã hội.
1. Thông tin chung về ngành Bất động sản
- Tên ngành đào tạo: Bất động sản
- Tên tiếng anh: Real Estate
- Mã số: 7340116
- Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
- Trình độ đào tạo: Đại học chính quy
2. Mục tiêu đào tạo:
Đào tạo cử nhân có trình độ đại học có kiến thức và kỹ năng, có đủ năng lực và trình độ để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về bất động sản; có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm công dân; có thái độ lao động nghiêm túc và đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc trong dịch vụ và kinh doanh bất động sản; có khả năng tự học, tự nghiên cứu để tự nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cách mạng khoa học công nghệ.
3. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), đạt điểm chuẩn tuyển sinh theo quy định của Nhà trường
4. Khung chương trình đào tạo

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Học kỳ 3

Học kỳ 4

Học kỳ 5

Học kỳ 6

Học kỳ 7

Học kỳ 8